Ringeriksregionen (bestående av Ringerike, Hole og Jevnaker kommune) ligger i umiddelbar nærhet til Oslo og opplever nå stor utvikling. Lokale og regionale myndigheter arbeider i nært samarbeid med næringslivet for yttreligere vekst og utvikling.

Ringerike

Ringerike kommune planlegger alene investeringer på rundt 1.6 milliarder de neste fire årene for å legge til rette for vekst. Dette gjelder investeringer innen nye skolebygg, barnehager, vann og avløp, omsorg og modernisering. Regionhovedstaden Hønefoss har i dag en god og tradisjonell bystruktur. Hønefoss skal være en motor i utviklingen av regionen, og det er stort fokus på videreutvikling av byen.

Buskerud fylkeskommune satser også stort på regionen og bidro i 2015 til oppføring av et flott nybygg til Hønefoss videregående skole. Rektor Olav Bråten er opptatt av at skolen samarbeider med næringslivet om utdanning av arbeidskraft med rett kompetanse.

Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) er etablert på Hønefoss med ca. 1 000 fulltidsstudenter. Det tilbys et bredt spekter av studietilbud. Utdanning tilbys i alle nivåer og kompetansemiljøet styrkes stadig. Januar 2016 fusjonerer HBV med Høgskolen i Telemark, noe som gjør at også ulike typer teknologiutdanning vil tilbys ved skolen.

Regionen har et kulturliv å være stolte av. Her skjer det mye hele året, og med høy kvalitet. Regionen har et stort mangfold innen kultur og underholdning som passer både store og små.

Regionen har et aktivt næringsliv, og både næringslivet selv, Ringerike Næringsforening, Ringerike Utvikling og Innovasjonsløft Ringerike m.fl. tilrettelegger for faglige treffpunkt og utviklingssamlinger.

Når Ringeriksbanen står ferdig i 2024, vil det ikke ta lenger tid å reise fra Hønefoss til Oslo med InterCity-tog enn det i dag tar med kollektivtransport til Oslo fra Akser, Holmenkollen, Nordstrand og Stovner.

Med sin satsing på befolkningsvekst i naturskjønne områder, ligger Ringeriksregionen godt til rette for etablering av både familier og virksomheter. Velkommen!

Vil du vite mer om Ringerike?

ringerike.no
ringerike.kommune.no
rnf.no
ringblad.no
ringbillett.no

(Foto: Terje Lien)