Eggemoen Aviation & Technology park er i dag et av landets mest spennende områder for industriutvikling.

Samlet areal utgjør 2300 daa og næringsparken sysselsetter i dag ca. 350 ansatte på et høyt teknologisk nasjonalt- og internasjonalt nivå. På kundesiden er små og store nasjonale og internasjonale selskaper innenfor et bredt spekter av industri, i tillegg til det norske, britiske- og amerikanske forsvaret.

Med egen flyplass tilrettelagt for næringsvirksomhet, uten kommersiell aktivitet og med få restriksjoner i luftrommet, har næringsparken konkurransefortrinn få kan måle seg mot. Direkte adkomst til E16 sikrer god kommunikasjon også for de som ikke er avhengig av lufttransport. I tillegg gir jernbanen (Randsfjordbanen) med sitt endepunkt i næringsparken mulighet for fremtidig adkomst med tog. Gode kommunikasjonsmuligheter er en forutsetning for konkurransedyktighet i fremtiden.

En etablering på Eggemoen gir nærhet til forretningsforbindelser og samarbeidspartnere i et etablert kompetansemiljø.

Næringsparken er fremtidsrettet, og det er lagt ned mye tid og store investeringer i arbeidet med å tilrettelegge for utvikling på Eggemoen. Langsiktige investeringer som nå gir resultater. Næringsparken opplever sterk vekst gjennom vekst i etablerte virksomheter og flere spennende nyetablering. Flere av de etablerte virksomhetene står nå foran omfattende utbygginger og stadig flere ønsker å ta del i et av Østlandets mest spennende høyteknologiske miljøer. Næringsparken vil på sikt kunne sysselsette flere tusen arbeidstakere.

Utvikling av Eggemoen er med på å styrke teknologiaksen Kongsberg – Eggemoen – Gjøvik/Raufoss, og bidrar til økte synergieffekter mellom både nærings- og utdanningsmiljøer. Eggemoen Aviation & Technology park er et av de viktigste næringsutviklingsprosjektene i Buskerud og er av stor betydning nasjonalt.