Eggemoen Aviation & Technology Park utvikles av Eggemoen Utvikling, og har sin bakgrunn i Ola Tronruds langsiktige og industrielle målsetninger.

Ola Tronrud (født i 1953) fattet tidlig interesse for industri og maskinbygging, og etablerte Tronrud Engineering AS hjemme i sin egen kjeller i 1977. Her holdt han på i 7 år før han fikk sine første ansatte og flyttet til nye lokaler på Røyse i Hole kommune. Etter syv utbygginger i Hole, måtte bedriften se seg om etter nye lokaler for å sikre areal for nødvendig utvikling. Ringerike kommune tilbød i 1999 Tronrud tomt på Eggemoen. Kommunens mål var at Eggemoen skulle utvikles til en næringspark med egen flyplass. Siden den gang, har Ola Tronrud AS, med et utgangspunkt på 300 daa og en 800m lang rullebane, lagt ned vesentlige ressurser for å skape det som i dag er en tilrettelagt næringspark på ca. 2 300daa.

Det utvikles nå et industrieventyr på Eggemoen, hvor bl.a. fly- og forsvarsindustri er to av satsingsområde. To områder hvor Eggemoen også tidligere har mye historikk.

Hønefoss flyplass, Eggemoen

Hønefoss flyplass, Eggemoen ble, med russiske fanger som arbeidskraft, anlagt av tyskerne under 2. verdenskrig. Prosjektet var det tyske Luftwaffe sitt største flyplassprosjekt i Norge. Da flyplassen stod ferdig i november 1944, var krigen inne i sluttfasen. Flyplassen var tiltenkt å være forflytningsflyplass for store jagerflystyrker. I de første månedene etter ferdigstillelse var det betydelige jagerflystyrker nede for fylling og ettersyn. Flyplassen fungerte også som stasjoneringssted for en rekke transport- og overvåkningsfly. Som en kuriositet kan det nevnes at Eggemoen var klassifisert som ”Nacht und Landeklar ein” en operativ status som var høyere enn hva Fornebu hadde på samme tid.

Etter krigen fungerte Eggemoen som stasjoneringssted for Luftforsvarets flyskole. I etterkrigstiden har også selskaper som Nor-Fly og Widerøe drevet omfattende virksomhet fra Eggemoen. I senere tid har det vært Ringerike Flyklubb og brannvaktflyvningene som har benyttet flyplassen.

I 2009 besluttet Eggemoen Utvikling å stenge flyplassen for å reetablere rullebanen. I 2010 stod Norges retteste rullebane ferdig med asfaltert lengde på 2 105 meter. 

Eggemoen militærleir

Eggemoen militærleir ble bygget ut av det norske Forsvaret i 1950, og ble fra 1954 standplass for Ingeniørkompaniet/Brigaden i Sør-Norge. Ingeniørvåpenets skole- og øvingsavdeling overtok leiren i 1963. Ingeniørregiment var brukeren av militærleiren frem til den ble vedtatt nedlagt i 2001. Forsvaret forlot leiren i 2004 og eiendommen ble lagt ut for salg.  Eggemoen militærleir ble kjøpt av Eggemoen Utvikling i 2008.

Cyberforsvaret beholdt sine anlegg, og er i dag fortsatt etablert på Eggemoen, i et område tilgrensende næringsparken.

I dag er det etablert flere nye moderne industribygg på Eggemoen, men også flere av de gamle bygningene i militærleiren er i bruk. Se her for hvilke bedrifter som er etablert i næringsparken.