Behandling av personopplysninger i Ola Tronrud AS.

Når du bruker nettsiden vår (www.eggemoen.no) og er i kontakt med oss vil Ola Tronrud AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Ola Tronrud AS. Kontaktinformasjonen til Ola Tronrud AS er:

Adresse: Flyplassveien 21, 3514 Hønefoss
E-post: mail@tronrud.no
Telefon: 32 16 18 20
Organisasjonsnr.: 982 360 560

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Trond Hetland på trond.hetland@tronrud.no eller tlf: 957 57 950.

1. Hvem vi behandler personopplysninger om

Vår behandling av personopplysninger knytter seg bl.a. til følgende personer:

 • Privatkunder/-leietakere, private samarbeidspartnere m.m.
 • Kontaktpersoner hos virksomhetskunder, leverandører, samarbeidspartnere m.m.
 • Registrerte i vår adgangssystem
 • Besøkende på vår nettside
 • Andre personer som er i kontakt med oss

2. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. De opplysninger vi samler inn, bruker og lagrer eller på andre måter behandler, kan inkludere, men er ikke begrenset til følgende formål:

 1. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. I slike tilfeller behandler vi personopplysninger som navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelse til oss. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
 2. Personopplysninger som fremkommer i forbindelse eller er nødvendige for leieforhold/prosjekter. I slike tilfeller behandler vi bl.a. personopplysninger som navn, firma, telefonnummer, e-post, personnummer, adresse/fakturaadresse, registrering av bruk av adgangssystemer m.m. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av avtale med deg, og er nødvendig for å oppfylle vår del av avtalen.
 3. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi cookies for å måle besøksstatistikk.
 4. Registrering på Myppr.no. For å få tillatelse til å lande på Hønefoss flyplass, Eggemoen må det innhentes PPR-godkjenning fra www.Myppr.no. I slike tilfeller vil bl.a. personopplysninger som fornavn, etternavn, telefonnummer, reg.nr. på fly, firmaadresse/fakturaadresse, e-post, informasjon om bruk av flyplassen, antall flybevegelser samt annet innhold i PPR-søknaden, bli behandlet av oss. Personopplysningene innhentes og behandles med det formål at du skal kunne benytte Hønefoss flyplass, Eggemoen, og innhentes direkte fra deg. Med bakgrunn i at loggføring av flybevegelser m.m. er lovpålagt, slettes ikke ovennevnte opplysninger.
 5. Utsending av nyhetsbrev, markedsføring og gi informasjon om vår virksomhet. I slike tilfeller behandler vi i all hovedsak oppgitt e-postadresse og eventuelle andre personopplysninger som måtte følge din henvendelse til oss. Bruk av dine personopplysninger direkte eller indirekte til markedsføringsformål skjer kun dersom det er lovlig grunnlag til dette, bl.a. ved at du har gitt ditt samtykke til dette. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss.
 6. Navn, firma, telefonnummer, dato og tidspunkt ved registering i vårt adgangssystem. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av avtale/samtykke eller er nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker.

3. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Ola Tronrud AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. 

4. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og behovet for personopplysningene ikke lenger er tilstede.

For de tilfeller at lovgivning pålegger oss å lagre bestemte dokumenter/oversikter i et nærmere angitt tidsrom vil personopplysninger kunne bli lagret i en lenger periode enn det som fremgår ovenfor. Når et bestemt formål tilsier lagring i et gitt tidsrom, sørger vi for at personopplysningene utelukkende blir benyttet for det aktuelle formålet i dette tidsrommet.

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du henvende deg til Trond Hetland via e-post: trond.hetland@tronrud.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.