Tronrud Engineering og Eggemoen Utvikling har erfaring med oppbygging og utvikling av avansert teknologisk næringsvirksomhet siden 1977. Prosjektene gjennomføres i tett samarbeid med norske og internasjonale kunder fra ide og konstruksjon til igangkjøring.

Virksomhetene har et sterkt teknologisk fokus, liten og godt kompetent administrasjon og korte beslutningsprosesser. Virksomhetene og nøkkelpersonene har et stort kontaktnett og meget god kontakt og relasjon med kommunale, regionale og næringspolitiske myndigheter

Ola Tronrud
Industrigründeren startet med å utvikle og produsere spesialmaskiner i 1977 og har siden den gang bygget Tronrud Engineering til å bli et solid selskap med bred kompetanse. I tillegg har han investert vesentlige midler for å utvikle Eggemoen Aviation & Technology park. Ola er opptatt av å skape muligheter og tilrettelegge for industriell konkurransedyktighet, en skaperglede som lett smitter over på hans ansatte. I tillegg har han stor interesse for luftfart og er en stødig pilot bak spakene på sitt eget helikopter.