Operasjoner på landingsplassen krever forhåndstillatelse (PPR) fra konsesjonsinnehaver. Forhåndstillatelse innhentes på www.MyPPr.no.

Operativ informasjon

Status Flyplass til ikke allmenn bruk
 Posisjon  60`o 13`N 010`o 19`E
 Baneretning  04/22
 Radiofrekvens:  122,7 MHz – Send Blindt (Blind Transmission) fullt kallesignal ved første oppkall) 
 Åpningstid  kl 07:00 til kl 22:00 – VFR-Flyving i dagslys 
 Høyde over havet  656ft/199,9m
 Operativ rullebane  1765 meter x 45 meter asfalt
TORA 22/04: 1765 meter
LDA 22/04: 1765 meter
 Sikkerhetsområde  25 meter på hver side av senterlinje og i forlengelse av denne, samt 30 meter før terskel og etter baneende. Dekke på sikkerhetsområde er gress. 
 Hinder Ved avgang rullebane 04 gjøres det oppmerksom på stigende terreng rett vest av flyplassen og utflygningstrasé
 Konsesjon  fly inntil 5700kg/10 passasjer. Gyldig til 1. oktober 2025
 Toll – flyplass  JA, tollregion Sør Norge, Kristiansand tlf. 38 12 00 12. Ta kontakt minst 4 timer før landing. I henhold til gjenldende regelverk må landing først finne sted på en internasjonal flyplass i Norge, før man ankommer Eggemoen. 

 

WEBKAMERA PANORAMA

WEBKAMERA

KONTAKT FLYPLASS

Flyplassjef: +47 900 32 102

Landingsavgift

Landingsavgift skal betales av luftfartøy som ikke opereres av Ringerike motorflyklubb – eller luftfartøy som ikke har avtale om fast stasjonering på ENEG. Dispensasjon fra landingsavgift gjelder etter avtale for luftambulanse, politihelikoptre og militære flybevegelser. Dispensasjon gjelder også for kunder av Air Service Vamdrup, avd. Eggemoen, men kun den/de dagene luftfartøyet er på service.

Landingsavgift for en landing er kr 200,-.

Det tillates inntil tre Touch and Go på hverdager mellom kl 08:00 – kl 17:00. Touch and Go er ikke tillatt i helger eller helligdager med mindre annet er avtalt. Tre Touch and Go regnes som en landingsavgift. 

Landingsavgift betales inn på bankkonto 2280.74.43333 senest 5 dager etter besøk. Merk innbetaling med navn på pilot, registreringsnummer og tidspunkt for besøk. Landingsavgift kan også betales med kort ved landing hos Air Service Vamdrup, avd. Eggemoen, innenfor selskapets åpningstider.

Ordningen med innkreving av landingsavgift gjelder fra 01.01.2016

Landingsavgiften går til drift av flyplassen.

 SKOLEFLYGING

 Skoleflyging er ikke tillatt uten nærmere avtale med konsesjonshaver.