Hønefoss flyplass, Eggemoen (ENEG) har Norges retteste rullebane reetablert i 2010 med en asfaltert lengde på 2 105m.

Om flyplassen

Om flyplassen

Flyplassen er gunstig plassert på en høyde mellom Jevnaker og Hønefoss. Flyplassen er et viktig element for videre utvikling av næringsparken, og tilrettelagt for business og GA - trafikk.

Operativ informasjon

Operativ informasjon

Operasjoner på landingsplassen krever forhåndstillatelse (PPR) fra konsesjonsinnehaver. Forhåndstillatelse innhentes på www.MyPPr.no.

Tjenester

Tjenester

Hønefoss flyplass, Eggemoen (ENEG) tilbyr et spekter av ulike tjenester som fuel, verksted, parkering og vinterdrift.