Andritz Hydro er leverandør av elektromekanisk utstyr til vannkraftanlegg, slik som generatorer, turbiner, kontrollanlegg, luker og rør, og er blant de tre klart markedsledende selskapene i verden.

Andritz Hydro

Med 160 ansatte, et verkstedareal på 5000m2, fagarbeidere, ingeniører og prosjektledere innen alle fagdisipliner, har Andritz Hydro en betydelig verdiskapning i alle faser fra salg, konstruksjon, produksjon, montasje, idriftsettelse og service. Større kontrakter gjennomføres i samarbeid med søsterselskap over hele verden under ledelse av våre prosjektledere.

www.andritz.com

Kontakt: 
Kjetil Toverud, CEO
Mail: Kjetil.Toverud@andritz.com
Mob.: +47 959 19 562