Eggemoen Utvikling har etablerte driftstjenester med et tydelig eierforhold til jobben som gjøres.

Med fokus på vedlikehold, og ved hele tiden å investere i forbedringer ivaretas de etablerte virksomheters behov slik at disse får frigjort tid til å konsentrere seg om sin kjernevirksomhet.

Driftstjenester er til disposisjon for alle etablerte virksomheter og tilbyr:

  • Vedlikehold av bygg og tekniske installasjoner
  • Brøyting og strøing i vinterhalvåret
  • Alt som ligger under vedlikehold og oppgradering av uteområder i sommerhalvåret
  • Vedlikehold og drift av adgangskontroll, adgangsbrikker, alarmsystemer og bomanlegg
  • IKT tjenester

Maskiner og utstyr:

For lasting og lossing har næringsparken for utleie: 

  • Elektrisk truck 3 tonn
  • Diesel truck 3 tonn
  • Volvo hjullaster L30 med pallegafler
  • Manitou 2150, rundtsvingende, 21 meter arm, 5 tonn løfteevne
  • Hjullaster

Trucker er til utleie for leietakere, større maskiner leies ut med sjåfør.