Bygg på ca 7 100m2 er oppført for å imøtekomme vekst blant etablerte og nyetablerte bedrifter på Eggemoen.

Ola Tronrud AS har nå under oppføring to nye industribygg på til sammen ca 7 100m2. Byggene vil være fleksible med tanke på bruk med en kombinasjon av store åpne industrilokaler med 6 meter takhøyde, moderne kontorer og møtelokaler.

Prosjektet møter store forventninger hos etablerte og nye virksomheter som nå har kunnet flytte inn i nye moderne lokaler. Flere av virksomhetene opplever sterk vekst og det er i tett samarbeid vi nå forsøker å finne de beste løsningene for å legge til rette for at disse virksomhetene skal ha de beste forutsetninger for å utvikle seg videre på Eggemoen. Ved å bygge videre på den erfaring vi har fra oppføring av egne og andres industribygg og med fokus på gode langsiktige løsninger skal vi videreføre kvaliteten som er etablert på Eggemoen i dag.

Det er fortsatt noe ledig areal i byggene. Ta kontakt dersom du/din bedrift ønsker å bli en del av eventyret på Eggemoen.