Eiendomsmassen på Eggemoen varierer fra større moderne næringsbygg til eldre bygg av enklere standard.

Som industriutvikler på Eggemoen er vi opptatt av at terskelen for en etablering skal være lav.  Flere av virksomhetene på Eggemoen har etablert seg i mindre lokaler av enkel standard hvor de har utviklet seg, før de flytter inn i større og mer moderne lokaler. Vi ønsker å hjelpe virksomheter i gang.  

Vi har et bredt utvalg av areal i ulike prisklasser hvor det er mulig med tilpasninger til leietakers ønsker og behov. 

På Eggemoen disponerer vi også 20 rom tilgjengelig for overnatting for næringsparkens brukere.