Vi har byggeklare tomter for salg.

Kjøp av tomt

Vei, vann og avløp inn til tomtegrensen. Svært gode grunnforhold med sand og morenemasse sikrer lave forutsigbare kostnader ved opparbeidelse av tomt.