På Eggemoen er vi opptatt av å legge til rette for fremtidig vekst fremfor å begrense fremtidige vekstmuligheter. Ola Tronrud AS ønsker å legge til rette for din virksomhet skal lykkes.

Ledige arealer

Ledige arealer

På Eggemoen er det tilgjengelig tomteareal som kan skreddersys din virksomhets behov. En rask etablering vil være mulig, hvor både kjøp og leie av tomt eller ferdig oppsatt bygg med tilliggende fasiliteter er aktuelt.

Tjenester

Tjenester

Vi tilbyr et bredt utvalg av service- og vedlikeholdstjenester slik at etablerte virksomheter skal kunne ha fokus på sin kjernevirksomhet.

Infrastruktur

Infrastruktur

Området har god kommunikasjon, gode grunnforhold og er tilrettelagt for utvikling.

Regulering / byggesak

Regulering / byggesak

En fleksibel områdeplan og svært effektiv kommunal saksbehandling, sikrer rask etablering på Eggemoen.