I dag jobber det 400 mennesker på Eggemoen. Om 10 år er antallet tredoblet, tror Ola Tronrud.

2019-11-30
Tekst: Elin Harstad Iversen/Ringerikes Blad.

For ballen ruller raskere enn noen gang på Eggemoen. Fredag skrev næringsparken kontrakt med Østnes Aero, som etablerer et vedlikeholdssenter for Airbus-helikoptre her. Det blir den 14. bedriften i næringsparken.

Nå tør Ola Tronrud å snakke om 1.000 arbeidsplasser. Eller enda flere. For når administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO spør gründeren på Eggemoen: «Hvor er du i 2030?» svarer han:

– Da har vi i hvert fall tredoblet antall arbeidsplasser.

Under én viktig forutsetning: At E16 og Ringeriksbanen blir bygget.

Foto: Elin Harstad Iversen/Ringerikes Blad.Ikke bare potensial

«Ringerike er regionen i landet med størst vekstpotensial».

Det har brent seg fast i minnet på mang en ringeriking, utsagnet fra tidligere NHO-direktør Kristin Skogen Lund i 2015. Nå har Ole Erik Almlid overtatt som øverste sjef i Næringslivets Hovedorganisasjon. Og fredag besøkte han næringslivet på Ringerike for første gang.

– Jeg mener akkurat det samme, forsikrer han når vi drar fram forgjengerens utsagn om Ringeriksregionen.

Men han har noe viktig å legge til.

– Ekstremt godt plassert

NHO-sjefen har hørt det før, mange steder i landet. Alle vil vokse, alle vil være best. Det skjer ikke hvis man ikke jobber for det.

– Denne regionen er ekstremt godt plassert for å ta den posisjonen, mener Almlid.

– Men hva må til for å klare det?

– Å realisere samferdselsprosjektene, som E16 og Ringeriksbanen, er helt avgjørende. De utløser helt nye muligheter for næringslivet.

– Hva vil du jobbe videre med for at Ringerike skal ta ut potensialet sitt?

– Vi skal jobbe for at samferdselsprosjekter skal bli realisert, men ikke bare det. Nøkkelen til å lykkes er å bygge klynger og bedrifter som jobber sammen. Og en kommune som legger raskt til rette. Med en fornuftig skatte- og avgiftspolitikk. Men først og fremst er det gode bedrifter som må ligge til grunn, understreker Almlid.

Les mer om saken her.

Foto: Elin Harstad Iversen/Ringerikes Blad.